Мото джерси LEATT Jersey GPX 4.5 Lite Brushed – bayky.com.ua